ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 4 persons
dotการสอบ รายวิชาโครงงาน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

 เข้าร่วมเยี่ยมชมการสอบ รายวิชาโครงงาน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของนักเรียน นักศึกษา 

เผยแพร่สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ "เครื่องกรอกข้าวพลังงานแสงอาทิตย์" ในงานบุญกุ้มข้าวใหญ่

 เผยแพร่สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ "เครื่องกรอกข้าวพลังงานแสงอาทิตย์" ในงานบุญกุ้มข้าวใหญ่

โครงการฮอนด้าประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ระดับประเทศ ครั้งที่ ๒๔

 โครงการฮอนด้าประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ระดับประเทศ ครั้งที่ ๒๔ ประจำปี ๒๕๖๔

ชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 4

เครื่องกรอกข้าวพลังงานแสงอาทิตย์

 

กิจกรรมเชิญวิทยาการร่วมสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางธันยพร  โพธิ์ตา และคณะครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
และนักเรียน  นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม

 

Page 96/131
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................