ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 3 persons
dot





 

 

 

 



  



 ประกาศ  วิทยาลัยการอาชีพพล  เรื่อง  ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ทั้งนี้  ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล  มารายงานตัวทำสัญญาจ้างในการปฏิบัติงาน  ในวันที่  1  ธันวาคม  2566  เวลา  08.30  น.  ณ  งานบุคลากร  วิทยาลัยการอาชีพพล 



  ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล เรื่อง  รายชื่อผุู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ  กำหนดวัน  เวลา  สถานที่่  ในการประเมินสมรรถนะ  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ



นายจักรี  ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล มอบหมายให้นายวรเชษฐ์ วรสุทธิพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้นำคุณธรรมประชาธิปไตยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2567 โดยนางสาวนาตาชา มะลิวงศ์ นายกองค์การนักวิชาชีพ กล่าวรายงานการดำเนินงาน โดยครูชลธวรรษ คำผาย หัวหน้างานกิจกรรมและคณะ  วิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมละเลิงหวาย วิทยาลัยการอาชีพพล

ดูทั้งหมด...

 นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล มอบหมายให้ นางวชิราพร เรียงไธสง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยนางสาวเบญจกาญจน์ อึ่งวงษ์  หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ และครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบการประเมิน ปีการศึกษา 2566) ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

ดูทั้งหมด...

นายจักรี  ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล พร้อมด้วยนางสาวนัยนา กิ่งคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ, นางสาวสุมิตรา เขียวไกร และนางปรียาภรณ์  อบมา ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธีเปิดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 33 ประจำปีพุทธศักราช 2567 ณ วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง

ดูทั้งหมด...

นายจักรี  ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล มอบหมายให้นายวรเชษฐ์ วรสุทธิพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญานและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยการอาชีพพล

ดูทั้งหมด...

นางสาวนัยนา  กิ่งคำ  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ว่าที่ ร.ต.หญิงวรรณธิดา  วรสุทธิพงษ์  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  นายเอกราช  ไชยหงษ์  หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตรระยะสั้น  และนายสุเมธ  สู้ศึก  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานหลักสูตรระยะสั้น  ได้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนทั่วไป  ณ   ต.หนองค่าย  อ.ประทาย  จ.นครราชสีมา

ดูทั้งหมด...

นายจักรี  ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล พร้อมด้วยนายวรเชษฐ์ วรสุทธิพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับ นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์ Fix it Center ณ อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา

ดูทั้งหมด...

นายจักรี  ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมวิชาการ กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2567  กล่าวรายงานการจัดโครงการ โดยครูณิชานันท์ อรรคฮาตศรี ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  มีคณะดำเนินงาน คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการฯครั้งนี้  มีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การประกวดแข่งขันตัวละครในวรรณคดี การแสดงละครวันสุนทรภู่  ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

ดูทั้งหมด...

นายจักรี  ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานเปิด โครงการวันต่อต้านนาเสพติดโลก โดยมีนายสมรรถชัย สุดน้อย หัวหน้างานปกครอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ มีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ,ชมรมTobe Number one ,ชมรมวิชาชีพ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน รวมพลังไทยสร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ  72  พรรษา มหาราชา ประจำปีการศึกษา  2567  ณ  โดมอเนกประสงค์  วิทยาลัยการอาชีพพล

ดูทั้งหมด...

Www.free-counter-plus.com
 


วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020