ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 7 persons
dotโครงการศึกษาดูงานนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (แผนกวิชาการบัญชี)

ในวันพฤหัสบดีที่    มิถุนายน  ๒๕๖๕  คณะครูและนักเรียน  นักศึกษา  (แผนกวิชาการบัญชี)      

เข้าศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานนักเรียนใหม่  ปีการศึกษา  ๒๕๖๕  

ณ  บริษัท  กรุงไทยคลังไฟฟ้า  (๒๐๑๗)  จำกัด

การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันอังคารที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.

นายสิริสมัย เย็มรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล

กล่าวต้อนรับ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายเพ็ชรสมร อุทุมทอง ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

และนายสยามพงษ์ วงศ์สุวรรณ นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๒

ในการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เขตตรวจราชการที่ ๑๒ จังหวัดขอนแก่น

โดยมี คณะผู้บริหาร หัวแผนกวิชา และหัวหน้างาน ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมละเลิงหวาย วิทยาลัยการอาชีพพล

พิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล (พิธีในช่วงค่ำ)

วันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น.

นายสิริสมัย เย็มรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล

มอบหมายนางชาญทอง จอห์นสัน รองผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพล ร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล (พิธีในช่วงค่ำ)

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมอำเภอพล

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล (พิธีในช่วงเช้า)

วันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น.

คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล (พิธีในช่วงเช้า)

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมอำเภอพล

 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

โครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

 

Page 93/131
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................