ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 10 persons
dotโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบ system study (การพัฒนางานตามข้อตกลง PA)

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบ system study (การพัฒนางานตามข้อตกลง PA)

รายงานผลการแข่งขัน “ฮอนด้าประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง” ระดับประเทศ ครั้งที่ ๒๔

 รายงานผลการแข่งขัน ฮอนด้าประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ระดับประเทศ ครั้งที่ ๒๔

อบรมโครงการพัฒนาความรู้และทักษะการสอนภาคปฏิบัติการซ่อมบำรุงชุดฝึก CNC

 นายจตุพล รูปเตี้ย และ นายอานุภาพ รบไพรินทร์  ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
เช่าร่วมอบรมโครงการพัฒนาความรู้และทักษะการสอนภาคปฏิบัติการซ่อมบำรุงชุดฝึก CNC

วิทยาลัยการอาชีพพล ได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์ในการจัดสอบ V-NET

วิทยาลัยการอาชีพพล ได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์ในการจัดสอบ   V-NET ประจำปีการศึกษา 2564
ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2565

การสอบ รายวิชาโครงงาน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

 เข้าร่วมเยี่ยมชมการสอบ รายวิชาโครงงาน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของนักเรียน นักศึกษา 

Page 92/127
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................