ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 8 persons
dotการแข่งขันทักษะพื้นฐาน “ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับปวส.” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566

  วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล มอบหมายให้  นายทินวัฒน์ บุตรมาตร์ หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน นายเสกสรร อุทัยอัน หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน นายอมร  ดอนคูณ ครูประจำแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน และนางสาววริษราภรณ์  ขุ่มด้วง ครูประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน  นำนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น  การแข่งขันทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับปวส. "ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง  ได้เป็นตัวแทนระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น เข้าแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การแข่งขันการประกวดร้องเพลง ระดับอาชีวะจังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566

  วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล มอบหมายให้นายเอกราช ไชยหงษ์ ครูที่ปรึกษาชมรมดนตรี และนางสาวมณี ชมดี ครูที่ปรึกษาชมรม  To Be  Number one  นำนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดร้องเพลง ระดับอาชีวะจังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น  ผลการแข่งขัน  การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง นางสาวศรินดา นาดี  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1  ระดับเหรียญทอง ได้เป็นตัวแทนระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น เข้าแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

  วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา  14.30 น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล มอบหมายให้นางเบญจกาญจน์  อึ่งวงษ์  เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ มีคณะผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ และลูกเสือวิสามัญ กองลูกเสือโรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพพล เข้าร่วมพิธี  ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา2566 “การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์”

  วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะ ทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์” โดยมีนายสำเร็จ พิมพ์ดีด รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น  กล่าวรายงานในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา2566 ณ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น

พิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท)ระดับจังหวัดครั้งที่ 33

  วันที่  22 พฤศจิกายน  2566  นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล พร้อมด้วยนักศึกษาองค์การนักวิชาชีพมนอนาคตแห่งประเทศไทย เข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท)  ระดับจังหวัดครั้งที่  33 ณ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น

Page 9/126
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................