ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 5 persons
dotประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2566

 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566  นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล มอบหมายให้ รองผู้อำนวยการวชิราพร เรียงไธสง  รองผู้อำนวยการวรรณธิดา วรสุทธิพงษ์ รองผู้อำนวยการวรเชษฐ์  วรสุทธิพงษ์ นางสาวอรอุมา พะวังค์ นางสาวณัฐฐินันท์ เจริญผล และนายสุธี ขวาลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ Korat Hall 1 ชั้น 4 เซ็นทรัลโคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

การประชุมคณะครูเวรหญิง

 วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น  นายจักรี ราชนิล  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล มอบหมายให้นางวชิราพร เรียงไธสง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานการประชุมคณะครูเวรหญิง  เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการรับสมัครและมอบตัว นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมละเลิงหวาย  อาคารอเนกประสงค์  วิทยาลัยการอาชีพพล

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการ  นายวรเชษฐ์ วรสุทธิพงษ์ , ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณธิดา วรสุทธิพงษ์ , นางสาวนัยนา กิ่งคำ เข้าร่วมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 19-28 พฤศจิกายน 2566 ณ  โรงแรม The Regent ชะอำบีชรีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาเครื่องกล ทักษะงานจักรยานยนต์ไฟฟ้า

  วันศุกร์ที่  24  พฤศจิกายน  2566  แผนกวิชาช่างยนต์  โดยคุณครูพงศกร  ภูมิพันธ์  ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  สาขาเครื่องกล  “ทักษะงานจักรยานยนต์ไฟฟ้า”  ผลการแข่งขัน วิทยาลัยการอาชีพพล ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง  ได้เป็นตัวแทนระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น  เข้าแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การบรรยายพิเศษเรื่องยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง

  วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:30 น.  วิทยาการอาชีพพลได้รับเกียรติจาก ดร.กมล  เรียงไธสง   ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  มาบรรยายในหัวข้อเรื่องยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง โดยนายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ได้กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู หัวหน้าแผนกวิชา เข้าร่วมฟังบรรยาย  ณ ห้องประชุมละเลิงหวาย วิทยาลัยการอาชีพพล

Page 8/126
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................