ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 4 persons
dotโครงการ ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ แปลงเกษตรชีววิถี วิทยาลัยการอาชีพพล

  ในระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กลุ่มงานอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ ได้นำนักเรียน นักศึกษาในโครงการ ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ แปลงเกษตรชีววิถี วิทยาลัยการอาชีพพล ตามที่โครงการเกษตรชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของนักเรียนในโครงการอาชีวะ อยู่ประจำเรียนฟรี มีอาชีพ ณ วิทยาลัยการอาชีพพล

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ได้ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าเเสงสว่าง เนื่องใน”งานบุญกุ้มข้าวใหญ่”

  วันศุกร์ ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง พร้อมทั้งนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ได้ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าเเสงสว่าง เนื่องใน”งานบุญกุ้มข้าวใหญ่” ณ ที่ว่าการอำเภอพล

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ร่วมกับ ๘ แผนกวิชาออกแนะแนวศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล

  วันศุกร์ ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นำโดย นายวรเชษฐ์ วรสุทธิพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ร่วมกับ ๘ แผนกวิชาออกแนะแนวศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล

โครงการเชิญวิทยากรภายนอกร่วมสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

 วันศุกร์ ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ได้มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.หญิงวรรณธิดา วรสุทธิพงษ์ ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเชิญวิทยากรภายนอกร่วมสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีนายทวิณ สุภักดี หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมฟุตบอลช่างยนต์สัมพันธ์น้องพี่ ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๕

  วันระหว่างที่ ๑๖ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพพล ได้ดำเนินกิจกรรมฟุตบอลช่างยนต์สัมพันธ์น้องพี่ ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๕ ณ เมืองพลอารีน่า-สนามฟุตบอลหญ้าเทียม

Page 57/131
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................