ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 7 persons
dotแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ได้ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าเเสงสว่าง เนื่องใน”งานบุญกุ้มข้าวใหญ่”

  วันศุกร์ ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง พร้อมทั้งนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ได้ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าเเสงสว่าง เนื่องใน”งานบุญกุ้มข้าวใหญ่” ณ ที่ว่าการอำเภอพล

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ร่วมกับ ๘ แผนกวิชาออกแนะแนวศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล

  วันศุกร์ ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นำโดย นายวรเชษฐ์ วรสุทธิพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ร่วมกับ ๘ แผนกวิชาออกแนะแนวศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล

โครงการเชิญวิทยากรภายนอกร่วมสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

 วันศุกร์ ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ได้มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.หญิงวรรณธิดา วรสุทธิพงษ์ ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเชิญวิทยากรภายนอกร่วมสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีนายทวิณ สุภักดี หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมฟุตบอลช่างยนต์สัมพันธ์น้องพี่ ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๕

  วันระหว่างที่ ๑๖ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพพล ได้ดำเนินกิจกรรมฟุตบอลช่างยนต์สัมพันธ์น้องพี่ ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๕ ณ เมืองพลอารีน่า-สนามฟุตบอลหญ้าเทียม

ชี้แนะแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษและเจ้าหน้าที่ธุรการ

  วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ชี้แจงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษและเจ้าหน้าที่ธุรการ ณ ห้องประชุมเสียงแคน อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพพล

Page 54/127
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................