ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 6 persons
dotเข้าร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดขอนแก่น กลุ่มที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

  วันพฤหัสบดี ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล มอบหมายให้ ครูนิรุต มณีมาตย์ และครูสุมิตรา เขียวไกร เข้าร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดขอนแก่น กลุ่มที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมปักษาวายุภักษ์ สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น

 

กิจกรรมรำบายศรีสู่ขวัญ ชื่อชุดการแสดง”ผูกข้อฮับขวัญลูก ปัดป้องศรี”เนื่องในโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

  วันพฤหัสบดี ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล มอบหมายให้นายวรเชษฐ์ วรสุทธิพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมชม กิจกรรมรำบายศรีสู่ขวัญ ชื่อชุดการแสดง”ผูกข้อฮับขวัญลูก ปัดป้องศรี”เนื่องในโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

 วันพฤหัสบดี ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ได้มอบหมายให้นายวรเชษฐ์ วรสุทธิพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีนางสาวจีรวรรณ สุดเฉลียว หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา

จัดเตรียมความพร้อม เพื่อดำเนินโครงการเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม และประดับแถบ ๓ สี ลูกเสือวิสามัญ และโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

  วันพุธ ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ งานลูกเสือ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จัดเตรียมความพร้อม เพื่อดำเนินโครงการเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม และประดับแถบ ๓ สี ลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันที่ ๓ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๖ และจัดเตรียมความพร้อม เพื่อดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ร่วมกับคณะครูและบุคคลากรทางการศึกษา ออกแนะแนวแนวทางการศึกษาต่อ

  วันพุธ ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ร่วมกับคณะครูและบุคคลากรทางการศึกษา ออกแนะแนวแนวทางการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

Page 50/127
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................