ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 7 persons
dotโครงการปฐมนิเทศสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

  วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา14.30 น. นายวรเชษฐ วรสุทธิพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วย คณะครูที่ปรึกษาชมรม ร่วมโครงการปฐมนิเทศสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงอาหาร วิทยาลัยการอาชีพพล

ประชุมเพื่อกำหนดกลุ่มวิชา/ทาง ที่ประสงค์บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

  วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการ ทุกท่าน ร่วมประชุมเพื่อกำหนดกลุ่มวิชา/ทาง ที่ประสงค์บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพพล

การลงพื้นที่เก็บคะแนนการประกวดโครง TO BE NUMBER ONE

  วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพพลได้มอบหมายให้นายวรเชษฐ์ วรสุทธิพง ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษารวมเป็นเกียรติในการลงพื้นที่เก็บคะแนนการประกวดโครง TO BE NUMBER ONE ณ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น โดยมีนายเดชรัฐ สิมสิริ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อดีต ผู้ตรวจการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประเมิน

ร่วมแสดงความยินดีกับ“ทีม S48 ขุนพล EV Bike วิทยาลัยการอาชีพพล”

  วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพล ร่วมแสดงความยินดีกับ“ทีม S48 ขุนพล EV Bike วิทยาลัยการอาชีพพล” เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในโครงการแข่งขันรถจักรยานยนต์ดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคต ครั้งที่ 2 นำทีมฝึกควบคุมโดยคณะครูแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพพล

การแข่งขัน “โครงการแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคต ครั้งที่ 2” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 ระหว่างวันที่ 18 - 21 พฤษภาคม 2566 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพพล ได้รับมอบหมายจาก นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ให้เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน “โครงการแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคต ครั้งที่ 2” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Page 42/131
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................