ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 8 persons
dotการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2565)

  วันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยการอาชีพพล เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2565) นำโดยนายวรเชษฐ์ วรสุทธิพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน โดยมี ดร.บรรจง พลขันธ์ เป็นประธานกรรมการการประเมิน พร้อมคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมละเลิงหวาย วิทยาลัยการอาชีพพล 

มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

  วันพุธ ที่ 28  มิถุนายน 2566 งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ได้มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทสวยงามและประเภทสร้างสรรค์  โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวรเชษฐ์ วรสุทธิพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการฯ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ให้เกียรติมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับตัวแทนนักเรียน นักศึกษา

เข้าร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์และผู้บาดเจ็บป่วย เนื่องในกิ่งกาชาดอำเภอพลร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น

  วันอังคาร ที่ 27 มิถุนายน 2566 งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพล นำนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพล เข้าร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์และผู้บาดเจ็บป่วย เนื่องในกิ่งกาชาดอำเภอพลร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ณ ที่ว่าการอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ร่วมพิธีรับมอบเครื่องจักรและอุปกรณ์การศึกษา พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างวิทยาลัยการอาชีพพลกับบริษัท โกลบอล ไทยซอน พรีซิชั่น อินดัสทรี จำกัด

  ระหว่างวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2566 นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล มอบหมายนายทินวัฒน์ บุตรมาตร์ และนายสุธี ขวาลา ครูประจำแผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน ไปปฏิบัติราชการ เพื่อร่วมพิธีรับมอบเครื่องจักรและอุปกรณ์การศึกษา พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างวิทยาลัยการอาชีพพลกับบริษัท โกลบอล ไทยซอน พรีซิชั่น อินดัสทรี จำกัด ณ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

การประชุมเพื่อเตรียมรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565

  วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566 นางพรปภัทร สุวรรณธร ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อเตรียมรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565

Page 35/131
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................