ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 10 persons
dot“โครงการอบรมการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566”

  วันอังคาร ที่ 11 กรกฎาคม 2566 นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล มอบหมาย นางพรปภัทร สุวรรณธร ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566” 

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM Meeting)

  วันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 08:30 น. นางพรปภัทร สุวรรณธร ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และนางปรียาภรณ์ อบมาหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาได้รับมอบหมายจาก นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM Meeting)

โครงการส่งเสริมวิชาการ "กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2566"

 วันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2566 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมวิชาการ "กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2566" โดยมีนายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีนางณิชานันท์ อรรคฮาตศรี ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ กล่าวรายงานโครงการ ในการจัดโครงการครั้งนี้ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ณ โรงอาหาร วิทยาลัยการอาชีพพล

พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม ลูกเสือวิสามัญ เนื่องในวันคล้าย "วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ" ประจำปี 2566

  วันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2566 นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูผู้กำกับลูกเสือ เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม ลูกเสือวิสามัญ เนื่องในวันคล้าย "วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ" ประจำปี 2566 ณ สนามฟุตบอล วิทยาลัยการอาชีพพล

การประชุมโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์-เอสโซ่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง

  วันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2566 นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล มอบหมาย นางปรียาภรณ์ อบมา หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ และนางสาวสุมิตรา เขียวไกร ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์-เอสโซ่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง

Page 33/131
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................