ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 3 persons
dotส่งนักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี จำนวน 3 คน เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ

 วันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2566 นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล มอบหมายให้นางศิริวรรณ รูปสูง        ครูแผนกวิชาการบัญชี เดินทางไปราชการ เพื่อส่งนักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี จำนวน 3 คน เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ณ บริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานนโยบายเรียนฟรี 15 ปี สู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ

   วันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 13:00 น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานนโยบายเรียนฟรี 15 ปี สู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ และคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยมี คณะผู้บริหาร , หัวหน้าแผนกวิชา , ผู้แทนครู,ผู้แทนผู้ปกครอง , ผู้แทนชุมชน,ผู้แทนนักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุมพิจารณา ตามแนวทางนโยบายเรียนฟรี 15 ปี สู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ ณ ห้องประชุมละเลิงหวาย วิทยาลัยการอาชีพพล

ติดตามการจัดตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  วันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ติดตามการจัดตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ในงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน โดย ว่าที่ ร.ต.หญิงวรรณธิดา วรสุทธิพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมติดตาม ทั้งนี้ คณะครู ทั้ง 8 แผนกวิชา เข้าร่วมดำเนินงานฯ เพื่อให้ทันต่อการจัดการเรียนการสอน

การประชุมเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายในฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ประจำปีงบประมาณ 2567

  วันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม เวลา 10:00 น. นางสาวนัยนา กิ่งคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานในการประชุมเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายในฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ประจำปีงบประมาณ 2567 พร้อมด้วย หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่งานภายในฝ่ายแผนงานฯ

ส่งนักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ

 ระหว่างวันที่ 4 - 6 ตุลาคม 2566 นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล มอบหมายให้ นายวิรัช สุดน้อย และนายสุนทร จันทะสี ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์ เดินทางไปราชการ เพื่อส่งนักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ณ บริษัท รามอินทรา ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด (คู้บอน) , บริษัท รามอินทรา ฮอนด้าคาร์ จำกัด , บริษัท อีซูซุตะวันออกชลบุรี สาขา แหลมฉบัง , บริษัท อีซูซุตะวันออกชลบุรี สาขา บ่อวิน , บริษัท อีซูซุตะวันออกมอเตอร์เวอร์ค จำกัด สาขา บ้านฉาง


Page 16/127
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................