ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 10 persons
dot







การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่  15  ธันวาคม  2566  สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น  มอบหมายให้วิทยาลัยการ-อาชีพพล  เป็นเจ้าภาพการจัดงาน"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคน   รุ่นใหม่ ระดับสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น  ประจำปีการศึกษา 2566  ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2566 เวลา 9.30 น. โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา และผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดงาน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นผู้กล่าวรายงานการดำเนินงาน มีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษา จังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีเปิด ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนวาระ “จังหวัดขับขี่ปลอดภัย 365 วัน”

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 นายจักรี ราชนิล ได้มอบหมายให้ นายสุธี ขวาลา หัวหน้างานความร่วมมือ พร้อมด้วย นายสมรรถชัย สุดน้อย หัวหน้างานปกครอง เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนวาระ จังหวัดขับขี่ปลอดภัย 365 วัน” ด้านการป้องกันลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนฯ โดยมีนายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมสิริสำอาง โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น

ลงทะเบียนชิ้นงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสำนักงาน อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566

 วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566  ลงทะเบียนชิ้นงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดับสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น  ประจำปีการศึกษา  2566 และการประชุมคณะกรรมการประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ตรวจประเมินเอกสาร  ณ วิทยาลัยการอาชีพพล

การประชุมมาตรการและแนวทางสร้างความปลอดภัยของผู้เรียน ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting)

 วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล มอบหมายให้นายวรเชษฐ์ วรสุทธิพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยนายสมรรถชัย  สุดน้อย หัวหน้างานปกครอง นางกมลวรรณ มิตรอุดม หัวหน้างานสวัสดิการฯ และนายชลธวรรษ คำผาย หัวหน้างานกิจกรรมฯ เข้าร่วมการประชุมมาตรการและแนวทางสร้างความปลอดภัยของผู้เรียน  ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting)

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการการจัดการศึกษาวิชาชีพด้านเกษตรและเทคโนโลยีร่วมกับภาคีเครือข่าย

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566  นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล มอบหมายให้นางสาวนัยนา กิ่งคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการการจัดการศึกษาวิชาชีพด้านเกษตรและเทคโนโลยีร่วมกับภาคีเครือข่าย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น

 

Page 11/131
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131  [Next]
[Go to top]



วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................