ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 9 persons
dotพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท)ระดับจังหวัดครั้งที่ 33

  วันที่  22 พฤศจิกายน  2566  นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล พร้อมด้วยนักศึกษาองค์การนักวิชาชีพมนอนาคตแห่งประเทศไทย เข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท)  ระดับจังหวัดครั้งที่  33 ณ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล (ทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซ ลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์)

  วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2566 แผนกวิชาช่างยนต์  โดยนายอภิวัฒน์  นาคอก  หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์  และนายวิรัช  สุดน้อย  ได้นำนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล (ทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์) ณ  บริษัท  โตโยต้า  ผู้จำหน่ายโตโยต้า  ขอนแก่น  จำกัด  วิทยาลัยการอาชีพพล  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ  1  เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประชุมเตรียมความพร้อม การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

  วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:00 น.  นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อม การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยนางสาวนัยนา กิ่งคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นผู้กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู จากวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ วิทยาลัยการอาชีพกระนวน วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง และวิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมชั้นสูงขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยการอาชีพพล เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  ณ ห้องประชุมละเลิงหวาย วิทยาลัยการอาชีพพล

โครงการตรวจสุขภาพ และสารเสพติด นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2

 วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00 น.  นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพ และสารเสพติด นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2  ณ โรงอาหาร วิทยาลัยการอาชีพพล 

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ วิทยาลัยการอาชีพพล สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับจังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566

  วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566  นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล มอบหมายให้  นางวชิราพร เรียงไธสง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร กล่าวต้อนรับคณะกรรมการในการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ วิทยาลัยการอาชีพพล สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับจังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู หัวหน้าแผนกวิชาร่วมต้อนรับ  ณ ห้องประชุมละเลิงหวาย วิทยาลัยการอาชีพพล

Page 11/127
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................