ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 2 persons
dotวันที่ 22 มิถุนายน 2562article

วิทยาลัยการอาชีพพล ได้นำนักศึกษาวิชาทหาร เข้ารับการฝึก ในหลักสูตรนักศึกษาบังคับบัญชา ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 13 มิถุนายน 2562article

แผนกวิชาการตลาด/การจัดการทั่วไป ได้นำนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ประจำปี 2562

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น.article

วิทยาลัยการอาชีพพล ดำเนินกิจกรรมออกกำลังกาย ประจำวันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2562

วันที่ 10 มิถุนายน 2562article

นายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ได้มอบหมายให้ นายเจษฎาภรณ์ สีสุริยา และนายขจรเดช มิตรอุดม ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

วันที่ 10 มิถุนายน 2562article

เวลา 08.15 น. Miss Pan yueqin (แพนยูวฉี) ชื่อเล่นภาษาไทยชื่อครู แพน ขึ้นแนะนำตัว ในกิจกรรมหน้าเสาธง

Page 104/131
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................