ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 8 persons
dotกิจกรรม Day Camp article

ในชั่วโมงกิจกรรมลูกเสือ วิสามัญ วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพพล

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.30 น. article

นายสำเร็จ พิมพ์ดีด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการจัดกิจกรรม 5 ส.

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.30 น. article

นางชาญทอง โพธิ์สมศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในการประชุม เตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น.article

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพพล นำโดย นางสิริประภัสสร์ สร้อยน้ำ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะครู

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น.article

นางสิริประภัสสร์ สร้อยน้ำ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้ทำการแนะแนว นักเรียน ชั้น ม.6

Page 103/131
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................