ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 5 persons
dot


 

ปีการศึกษา
ผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูพิเศษ
เจ้าหน้าที่ธุรการ พนักงานขับรถ ยาม แม่บ้าน นักการ
รวมทั้งส้ิน
2551 5 6 9 40 16 2 4 90
2552 5 8 9 25 20 2 3 78
2553 5 8 9 23 18 2 3 74
2554 5 11 9 15 26 2 3 79
2555 5 13 9 20 24 2 3 83
2556 5 14 9 16 23 2 2 79
2557 5 16 9 14 22 2 2 80
2558 5 17 9 14 21 2 2 79
2559 5 17 15 12 24 2 2 86
2560 5 18 15 14 24 2 2 90
2561 5 17 15 8 23 2 2 81
2562 4 15 15 15 21 2 2 83
2563 4 15 13 17 21 2 2 83
2564 5  18  15  16  18 1  10  83
2565 5 21 15 15 19 1 9 85
2566 5 17 15 11 18 2 11 81

 

 


 Page 1/1
1
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................