ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 7 persons
dot

  ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการประเมิน ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์   ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มงานโครงการเกษตรชีววิถีอย่างยั่งยืน จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ จำนวน 1 อัตรา

 

ตั้งแต่วันที่ 5 - 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ วิทยาลัยการอาชีพพล 203 หมู่ที่ 3 ถนนมิตรภาพ-โคกสี ตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120 ประกาศ  วิทยาลัยการอาชีพพล  เรื่อง  ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ทั้งนี้  ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล  มารายงานตัวทำสัญญาจ้างในการปฏิบัติงาน  ในวันที่  1  ธันวาคม  2566  เวลา  08.30  น.  ณ  งานบุคลากร  วิทยาลัยการอาชีพพล   ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล เรื่อง  รายชื่อผุู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ  กำหนดวัน  เวลา  สถานที่่  ในการประเมินสมรรถนะ  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการนายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันจัดโครงการสืบสานประเพณีไทย กิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2567  ประกอบด้วยกิจกรรม  สรงน้ำพระ ,รดน้ำขอพร ,กีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์ น้องพี่ ชาววิทยาลัยการอาชีพพล  เพื่อเสริมสิริมงคล ในวันที่พฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 ณ บริเวณโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

ดูทั้งหมด...

 งานทะเบียน ฝ่ายบริหารทรัพยากร  จัดโครงการรับรายงานและมอบตัวนักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบทั่วไป)  โดยนายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล มอบหมายให้นางวชิราพร เรียง ไธสง รองผู้อำนวยฝ่ายบริหารทรัพยากร และคณะผู้บริหาร  คณะครู ร่วมต้อนรับผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ที่มารายงานตัวในวันพุธที่ 3 เมษายน 2567 ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

ดูทั้งหมด...

 นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงาน โดย นางสาวนัยนา กิ่งคำ รองผู้อำนวยฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และได้รับเกียรติจาก นางสาวรัตนาภรณ์ จันทนา ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เป็นวิทยากรให้ความรู้  มีคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรม ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567  ณ ห้องประชุมละเลิงหวาย วิทยาลัยการอาชีพพล

ดูทั้งหมด...

 นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ ภาคี 4 ฝ่าย ในการดำเนินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 มีคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชา ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชุม ผู้แทนนักเรียน ร่วมประชุมพิจารณาร่วมกัน ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมละเลิงหวาย วิทยาลัยการอาชีพพล

ดูทั้งหมด...

 นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการยกระดับคุณภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุและการรายงานผลการฝึกตามแบบฟอร์ม สผ.1-สผ.5 เพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงาน โดย นางสาวนัยนา กิ่งคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  โดยได้รับเกียรติ จาก นายสมนึก นิลพันธุ์ นักวิชาการอิสระ เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการการอบรม ในระหว่างวันที่ 25 - 26 มีนาคม  2567  ณ ห้องประชุมละเลิงหวาย วิทยาลัยการอาชีพพล

ดูทั้งหมด...

สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น นำโดย นายจักรี  ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ครู นักเรียน นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมต้อนรับ ดร.นิติ นาชิต  รองเลขาธิการสภาการศึกษา  ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2566  ในวันศุกร์ที่ 22  มีนาคม 2567  ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

ดูทั้งหมด...

 นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ประธานในพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยนางสาวณัฐฐินันท์ เจริญผล หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้สำเร็จการศึกษา  เข้าร่วมโครงการฯ ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 ณ  โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

ดูทั้งหมด...

นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ประธานการประชุมบุคลากร  ประจำเดือน  มีนาคม  2567  เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา  2566 และรับทราบแนวทาง/นโยบายในการดำเนินงานภายในสถานศึกษาให้เป็นไปตามกรอบและทิศทางเดียวกัน ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567  ณ ห้องประชุมละเลิงหวาย วิทยาลัยการอาชีพพล

ดูทั้งหมด...

Www.free-counter-plus.com
 


วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020