ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 3 persons
dot

  ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการประเมิน ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์   ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มงานโครงการเกษตรชีววิถีอย่างยั่งยืน จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ จำนวน 1 อัตรา

 

ตั้งแต่วันที่ 5 - 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ วิทยาลัยการอาชีพพล 203 หมู่ที่ 3 ถนนมิตรภาพ-โคกสี ตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120 ประกาศ  วิทยาลัยการอาชีพพล  เรื่อง  ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ทั้งนี้  ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล  มารายงานตัวทำสัญญาจ้างในการปฏิบัติงาน  ในวันที่  1  ธันวาคม  2566  เวลา  08.30  น.  ณ  งานบุคลากร  วิทยาลัยการอาชีพพล   ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล เรื่อง  รายชื่อผุู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ  กำหนดวัน  เวลา  สถานที่่  ในการประเมินสมรรถนะ  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการนายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล มอบหมายให้นายวรเชษฐ์ วรสุทธิพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพล เข้าร่วมกิจกรรมซ้อมแผนเผชิญเหตุ (อัคคีภัย) ภายใต้โครงการสถานศึกษาปลอดภัยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า โดยนายกองสิน วิเศษศิลปธร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า เป็นประธานในพิธีการเปิดโครงการฯ ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

ดูทั้งหมด...

วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล พร้อมด้วย นายวรเชษฐ์ วรสุทธิพงษ์  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  นายชลธวรรษ คำผาย หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา คณะครูผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพพล จำนวน 20 คน  ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา "ทำดี ทำได้ ทำทันที"  โดยมี  ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล  ผู้ตรวจราชการ  รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รองเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี  ณ ห้องประชุมแคนคูณ 1  วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น

 

ดูทั้งหมด...

 วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หัวหน้างานความร่วมมือ และคณะครูแผนกวิชาช่างยนต์ ต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัท โตโยต้าขอนแก่น ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด ในโครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ในเครือ TKK GROUP ณ ห้องประชุมละเลิงหวาย วิทยาลัยการอาชีพพล

ดูทั้งหมด...

วันพุธที่  21  กุมภาพันธ์  2567  นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกอาชีพ ระดับ ปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2566  โดยนายเทพพิทักษ์ หมื่นลิตร หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นผู้กล่าวรายงาน  ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

ดูทั้งหมด...

วันเสาร์ที่  17  กุมภาพันธ์  2567  นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ได้มอบหมายให้ นางสาวนัยนา กิ่งคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นการล่วงหน้า ในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น  เรารักสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ดูทั้งหมด...

 วันที่  15 – 18  กุมภาพันธ์  2567  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  วิทยาลัยการอาชีพพล  เป็นตัวแทน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  นำชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่  5  เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดับชาติ  ประจำปีการศึกษา 2566  ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี   ในการนี้นายศุภชัย      ร้อยศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย และ คุณครูรุ่งประชา เทียงทำ  เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจกับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมการประกวด

ดูทั้งหมด...

วันเสาร์ที่  10  กุมภาพันธ์  2567  วิทยาลัยการอาชีพพล  ได้รับรายงานและมอบตัวนักเรียน  นักศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2567  (รอบโควตา)  โดยนายจักรี  ราชนิล  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล  มอบหมายให้นางวชิราพร  เรียงไธสง  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  และคณะผู้บริหาร  คณะครู  ร่วมต้อนรับผู้ปกครอง  นักเรียน  นักศึกษา  ที่มารายงานตัว  ณ  โดมอเนกประสงค์  วิทยาลัยการอาชีพพล

ดูทั้งหมด...

แสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพพล  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับมาตรฐานเหรียญทองการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน  ระดับชาติ  ประจำปีการศึกษา  2566  ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี

ดูทั้งหมด...

Www.free-counter-plus.com
 


วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020