dot dot
dot
dot
bulletประวัติวิทยาลัย
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
bulletแผนที่ตั้งวิทยาลัย
bulletเศรษฐกิจสังคม
bulletแผนผังวิทยาลัยฯ
dot
dot
bulletข้อมูลบุคลากร
bulletข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
bulletสาขาวิชาที่เปิดสอน
bulletแผนการเรียน
bulletงบประมาณ/แผนปฏิบัติการ
bulletครุภัณฑ์
bulletสถานประกอบการ/ตลาดแรงงาน
dot
dot
bulletฝ่ายบริหารทรัพยากร
bulletฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
bulletฝ่ายพัฒนากิจการ นร./นศ.
bulletฝ่ายวิชาการ
dot
dot
bulletแผนกวิชาช่างยนต์
bulletแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
bulletแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
bulletแผนกวิชากลโรงงาน
bulletแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
bulletแผนกวิชาการบัญชี
bulletแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
bulletแผนกวิชาการจัดการทั่วไป/การตลาด
bulletแผนกวิชาการโรงแรม
bulletแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
dot
bulletผลการเรียน ระดับ ปวส. 1/2559
bulletผลการเรียน ระดับ ปวช. 1/2559
bulletรายชื่อ น.ศ.ค้างชำระค่าลงทะเบียนเรียน 1/2559
bulletรายระเอียดค่าเทอม ๒๕๕๔
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน   bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
ผู้มาเยี่ยมชม
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 3 คน
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.
วิทยาลัยการอาชีพพลดำเนินการ เปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการ
(
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๐)
,(กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้)
ระหว่างวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
โดย นายปริญญา สมมิตร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานเปิดโครงการนางสิรีประภัสสร์ สร้อยน้ำ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
เป็นผู้กล่าวรายงาน
โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพลเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. icon


วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ icon


วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ icon


วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
ดูทั้งหมด...

ดูทั้งหมด...

ดูทั้งหมด...

ดูทั้งหมด...

Www.free-counter-plus.com
 


          
              นายปริญญา  สมมิตร
   ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล

 
 

 
 

 
|
 วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020