ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 4 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

  ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง ครูพิเศษ  ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ  ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล การรับสมัครสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง จำนวน ๑ อัตรา  ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล การรับสมัครสรรหาลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จำนวน ๑ อัตรา  วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2566 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่สมัครขอรับทุน เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่7 ประจำปีการศึกษา 2566

ดูทั้งหมด...

  วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา14.30 น. นายวรเชษฐ วรสุทธิพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วย คณะครูที่ปรึกษาชมรม ร่วมโครงการปฐมนิเทศสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงอาหาร วิทยาลัยการอาชีพพล

ดูทั้งหมด...

  วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการ ทุกท่าน ร่วมประชุมเพื่อกำหนดกลุ่มวิชา/ทาง ที่ประสงค์บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพพล

ดูทั้งหมด...

  วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพพลได้มอบหมายให้นายวรเชษฐ์ วรสุทธิพง ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษารวมเป็นเกียรติในการลงพื้นที่เก็บคะแนนการประกวดโครง TO BE NUMBER ONE ณ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น โดยมีนายเดชรัฐ สิมสิริ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อดีต ผู้ตรวจการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประเมิน

ดูทั้งหมด...

  วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพล ร่วมแสดงความยินดีกับ“ทีม S48 ขุนพล EV Bike วิทยาลัยการอาชีพพล” เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในโครงการแข่งขันรถจักรยานยนต์ดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคต ครั้งที่ 2 นำทีมฝึกควบคุมโดยคณะครูแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพพล

ดูทั้งหมด...

 ระหว่างวันที่ 18 - 21 พฤษภาคม 2566 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพพล ได้รับมอบหมายจาก นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ให้เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน “โครงการแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคต ครั้งที่ 2” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ดูทั้งหมด...

  วันศุกร์ ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. วิทยาลัยการอาชีพพลได้ดำเนินการประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ โดยคณะกรรมการประเมิน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร เข้าสังเกตุการณ์การประเมินและได้ให้คำชี้แนะแนวทาง การครองตน ครองคน ครองงาน และปฏิบัติตนด้านอาชีพครู ณ ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ ตึกอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพพล

ดูทั้งหมด...

  วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายแนวปฏิบัติ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ พร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวน ๕ ท่าน ณ ห้องประชุมดอกคูณ ตึกวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพพล 

ดูทั้งหมด...

Www.free-counter-plus.com
 


วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020