ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletประวัติวิทยาลัย
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
bulletแผนที่ตั้งวิทยาลัย
bulletเศรษฐกิจสังคม
bulletแผนผังวิทยาลัยฯ
dot
dot
bulletข้อมูลบุคลากร
bulletข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
bulletสาขาวิชาที่เปิดสอน
bulletแผนการเรียน
bulletงบประมาณ/แผนปฏิบัติการ
bulletครุภัณฑ์
bulletสถานประกอบการ/ตลาดแรงงาน
dot
dot
bulletฝ่ายบริหารทรัพยากร
bulletฝ่ายวิชาการ
bulletฝ่ายพัฒนากิจการ นร./นศ.
bulletฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
dot
dot
bulletแผนกวิชาเครื่องกล
bulletแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
bulletแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
bulletแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
bulletแผนกวิชากลโรงงาน
bulletแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
bulletแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
bulletแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
bulletแผนกวิชาการโรงแรม
bulletแผนกวิชาการบัญชี
bulletแผนกวิชาการตลาดและการจัดการทั่วไป
bulletแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
dot
bulletผลการเรียน ระดับ ปวส. 1/2559
bulletผลการเรียน ระดับ ปวช. 1/2559
bulletรายชื่อ น.ศ.ค้างชำระค่าลงทะเบียนเรียน 1/2559
bulletรายระเอียดค่าเทอม ๒๕๕๔
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน   bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
ผู้มาเยี่ยมชม
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 2 คน
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘วันที่ 20 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น.
บริเวณหอประชุมโรงอาหารวิทยาลัยการอาชีพพล
โดยมีท่านผอ.ปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ติดตามการรับรายงานตัวและให้กำลังใจ ครู เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล icon


ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล icon


ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล icon


ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล icon

"ธุรกิจ สมุดบัญชีครัวเรือนน่าใช้"

ดูทั้งหมด...

ดูทั้งหมด...

วิทยาลัยการอาชีพพล ดำเนินงานจัดพิธีเปิดโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียม ความพร้อม เข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรม ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วันที่ 4 มิ.ย.59. ณ ลานหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะเขือ อ.พล จ.ขอนแก่น

ดูทั้งหมด...

รายงานประจำปี  งปม. 2558

ดูทั้งหมด...

Www.free-counter-plus.com
 


          
              นายปริญญา  สมมิตร
   ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล

  


 

 

 

 

 

 

 


|
 วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020