ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletประวัติวิทยาลัย
bulletปรัชญา
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
bulletคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัย
bulletแผนที่ตั้งวิทยาลัย
bulletเศรษฐกิจสังคม
bulletแผนผังวิทยาลัย
dot
dot
bulletข้อมูลบุคลากร
bulletข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
bulletสาขาวิชาที่เปิดสอน
bulletแผนการเรียน(plan fur Study)
bulletงบประมาณ/แผนปฏิบัติการ
bulletครุภัณฑ์
bulletสถานประกอบการ/ตลาดแรงงาน
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการผลิตและพัฒนากำลังคน
bulletการพัฒนาศักยภาพกำลังคน
bulletการสร้างโอกาส ความเสมอภาค
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหาร
dot
dot
bulletฝ่ายบริหารทรัพยากร
bulletฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
bulletฝ่ายพัฒนากิจการ นร./นศ.
bulletฝ่ายวิชาการ
dot
dot
bulletแผนกวิชาช่างยนต์
bulletแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
bulletแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
bulletแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
bulletแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
bulletแผนกวิชาการบัญชี
bulletแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
bulletแผนกวิชาการการตลาด
bulletแผนกวิชาการโรงแรม
bulletแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
ผู้มาเยี่ยมชม
No member login
bulletGuest 1 person
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพลarticle

เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา article

 เรื่อง ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน " สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article


เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพพล ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.article

นางสิรีประภัสสร์ สร้อยน้ำ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ครูพรปภัทร สุวรรณธร และครูวรรณธิดา วรสุทธิพงษ์

วันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562 article

นายสากล แววไธสง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบสื่อเทคโนโลยีชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน (BLDC)

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพพล article

ได้จัดพิธีถวายราชสดุดี (พระมหาธีรราชเจ้า บิดาแห่งการลูกเสือไทย) และทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.article

นายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานพิธีเปิดโครงการการเป็นผู้ประกอบการและเขียนแผนธุรกิจ ประจำปี 2562

ผลการแข่งขันกีฬา มวยสากลสมัครเล่นชาย วันที่ 26 มิถุนายน 2562 article

ในการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562 ณ เวทีมวยชั่วคราว หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

ขอแสดงความยินดี กับ ทีมกรีฑาวิทยาลัยการอาชีพพลarticle

ที่ได้เป็นตัวแทน อศจ.ขอนแก่นไปแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.ในการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับจังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้น 12 รายการครับ

Page 9/45
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................