dot dot
dot
dot
bulletประวัติวิทยาลัย(History)
bulletปรัชญา(philosophy)
bulletวิสัยทัศน์(Vision)
bulletพันธกิจ (Mission)
bulletอัตลักษณ์และเอกลักษณ์(Identity)
bulletคุณธรรมอัตลักษณ์ วิทยาลัยการอาชีพพล
bulletแผนที่ตั้งวิทยาลัย(Location Map)
bulletเศรษฐกิจสังคม(Economy and society)
bulletแผนผังวิทยาลัยฯ(College Chart)
dot
dot
bulletข้อมูลบุคลากร(personnel Information)
bulletข้อมูลนักเรียนนักศึกษา(student Information)
bulletสาขาวิชาที่เปิดสอน(Courses offered)
bulletแผนการเรียน(plan fur Study)
bulletงบประมาณ/แผนปฏิบัติการ(ฺBudget/ActionPlan)
bulletครุภัณฑ์(Durable Articles)
bulletสถานประกอบการ/ตลาดแรงงาน(Organization Cooperation)
dot
dot
bulletฝ่ายบริหารทรัพยากร(Human Resource Administration Division))
bulletฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ(Cooperation adn planing Dvivsion)
bulletฝ่ายพัฒนากิจการ นร./นศ.(Student Affairs Development Division)
bulletฝ่ายวิชาการ(Academic Division)
dot
dot
bulletแผนกวิชาช่างยนต์(Automotive Department)
bulletแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง(Electrical Power Department)
bulletแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์(Machine Maintenance Department)
bulletแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
bulletแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน (ฺฺBusiness tomputer Department)
bulletแผนกวิชาการบัญชี(Accounting Department)
bulletแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(Business computer Department)
bulletแผนกวิชาการจัดการทั่วไป/การตลาด(Management Department/Marketing Department)
bulletแผนกวิชาการโรงแรม(Hotel Department)
bulletแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
dot
bulletผลการเรียน ระดับ ปวส. 1/2559
bulletผลการเรียน ระดับ ปวช. 1/2559
bulletรายชื่อ น.ศ.ค้างชำระค่าลงทะเบียนเรียน 1/2559
bulletรายระเอียดค่าเทอม ๒๕๕๔
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
ผู้มาเยี่ยมชม
No member login
bulletGuest 2 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘คุณธรรมอัตลักษณ์ วิทยาลัยการอาชีพพลarticle

คุณธรรม อัตลักษณ์ วิทยาลัยการอาชีพพล

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพลarticle

เรื่อง เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑

วันที่ 4 กันยายน 2561article

นายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจนักกรีฑาและผู้ฝึกสอนที่เป็นตัวแทน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 13 ที่จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น. article

นายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 20 สิงหาคม 2561article

นายปริญญา  สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล พร้อมด้วย นายสำเร็จ พิมพ์ดี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และ นางประภาพร บึงลอย หัวหน้างานบุคลากร เข้าร่วมประชุมสัมมนา ID PLAN & PLC

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. article

นายสำเร็จ พิมพ์ดีด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. article

นายสำเร็จ พิมพ์ดีด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพลarticle

เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ส.ค.๒๕๖๑

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพลarticle

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ส.ค. ๒๕๖๑

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00 น. article

นายธีรพล สุวรรณรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ได้นำคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา

Page 1/33
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................