ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 4 persons
dotประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการประเมิน ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์

  ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการประเมิน ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ 

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มงานโครงการเกษตรชีววิถีอย่างยั่งยืน จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ จำนวน 1 อัตรา

  ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มงานโครงการเกษตรชีววิถีอย่างยั่งยืน จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ จำนวน 1 อัตรา

 

ตั้งแต่วันที่ 5 - 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ วิทยาลัยการอาชีพพล 203 หมู่ที่ 3 ถนนมิตรภาพ-โคกสี ตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

 ประกาศ  วิทยาลัยการอาชีพพล  เรื่อง  ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ทั้งนี้  ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล  มารายงานตัวทำสัญญาจ้างในการปฏิบัติงาน  ในวันที่  1  ธันวาคม  2566  เวลา  08.30  น.  ณ  งานบุคลากร  วิทยาลัยการอาชีพพล 

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งเจานห้าที่ธุรการ

  ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล เรื่อง  รายชื่อผุู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ  กำหนดวัน  เวลา  สถานที่่  ในการประเมินสมรรถนะ  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศวิทยาลยการอาชีพพล เรื่อง เลื่อนการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

  ประกาศ  วิทยาลัยการอาชีพพล  เรื่อง  เลื่อนการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

 ประกาศ  วิทยาลัยการอาชีพพล  การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ  จำนวน  2  อัตรา  

 

ตั้งแต่วันที่  9 - 15  พฤศจิกายน  2566  เวลา  08.30 น. - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)  ณ  วิทยาลัยการ    อาชีพพล  203  หมู่ที่  3  ถนนมิตรภาพ-โคกสี  ตำบลโนนข่า  อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  40120

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู)

 ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์

  ตามที่ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู)

 ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู)

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์

 ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ จำนวน 1 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 21 - 27 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ วิทยาลัยการอาชีพพล 203 หมู่ 3 ตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120

Page 1/52
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................