ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 9 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๐article

นายปริญญา  สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ปล่อยพันธุ์ปลา ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ณ ส่วนเศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยการอาชีพพล

นายสมรรถชัย สุดน้อย article

นำ นศท.ปีวิทยาลัยการอาชีพพล เข้ารับการฝึกหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา ณ.ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ ๒๓ ค่ายศรีพัชรินทร. วันที่ ๒๔-๒๕  มิ.ย. ๒๕๖๐. เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกภาคปกติในห้วงเดือน ส.ค.๒๕๖๐

วันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๐ นายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพลarticle

ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการอบรมการเป็นผู้ประกอบการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยการอาชีพพล

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพพลarticle

ขอเชิญชวน คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาสนับสนุนโครงการหารายได้ระหว่างเรียน

วิทยาลัยการอาชีพพล article

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมภาวะผู้นำประจำปีการศึกษา 2560 ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (เขื่อนลำปาว)

Page 94/109
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................