ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 2 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘วันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.article

นางสิรีประภัสสร์ สร้อยน้ำ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิด โครงการเชิญวิทยากรร่วมสอน เรื่อง อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรม

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 งานลูกเสือวิสามัญ โครงการเข้าค่าย Day camp ลูกเสือวิสามัญ article

ลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพพล ประจำปีการศึกษา 2560 ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพพล

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ article

นายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล พร้อมด้วยนายโกศล เลิศล้ำ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

สำนักงานจัดหางาน จังหวัดขอนแก่นarticle

เปิดรับสมัครไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพพลarticle

ดำเนินการ จัด โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการ (กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐)และ (กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้)

Page 92/109
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................