ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 6 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 น. article

นายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในพิธีเปิดกองแบบสากล ในกิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมและประดับแถบสามสี ลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 08.15 น.article

นายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล กล่าวให้โอวาทและได้มอบเกียรติบัตรให้กับ นางสาวเฟื่องรัตน์ดา เศษยา และ นางสาวสุดารัตน์ เสดสี นักเรียน ปวช. 1 แผนกวิชาการบัญชี

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. article

นางสิรีประภัสสร์ สร้อยน้ำ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ประชุมหัวหน้าแผนกวิชา ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 2/61 ณ ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ

วันที่ 16 ต.ค. 2561article

วิทยาลัยการอาชีพพล เปิดภาคเรียนที่ 2/2561 โดยมีนายอภิวัฒน์ นาคอก หน.แผนกวิชาช่างยนต์ทำหน้าที่ครูเวรประจำวัน

วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. article

นางสิรีประภัสสร์ สร้อยน้ำ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ประชุมหัวหน้าแผนกวิชาเรื่องปรับแผนโครงการ งบประมาณ ณ ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ

Page 85/109
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................