ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 4 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น.article

ในกิจกรรมหน้าเสาธง ครูพรปภัทร สุวรรณธร ขึ้นกล่าวพบปะนักเรียนนักศึกษา ในโอกาสย้ายมาทำการสอน ที่วิทยาลัยการอาชีพพล

วันที่ 31 ตุลาคม 2561article

ครูยงยุทธ ทิพย์มาก กล่าวอำลา นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ ในโอกาสย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาแห่งใหม่

วันที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 19.00 น.article

างสิรีประภัสสร์ สร้อยน้ำ รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในกิจกรรมรอบกองไฟ อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพพล

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30 น.article

นายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ได้นำคณะผู้กำกับ และกองลูกเสือวิสามัญ ไหว้พระ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำวิทยาลัย เพือทำกิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมและประดับแถบสามสี ลูกเสือวิสามัญ

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 14.30 น. article

นายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและถวายราชสดุดีฯ ในกิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมและประดับแถบสามสี ลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561

Page 84/109
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................