ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 4 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘วันงดสูบบุหรี่โลก

วันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

วิทยาลัยการอาชีพพล ได้จัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ในวันงดสูบบุหรี่โลก

เพื่อเป็นการรณรงค์ต่อต้าน และการลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ซึ่งมีผลเสียต่อสุขภาพผู้ที่สูบ รวมถึงผู้ใกล้ชิดด้วย

ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

 

โครงการปฐมนิเทศสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ๒๕๖๕

 โครงการปฐมนิเทศสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ๒๕๖๕

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

 วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

     นางชาญทอง จอห์นสัน รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ประธานในพิธี โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ทราบแนวทาง การประพฤติปฏิบัติตน ตามระเบียบของวิทยาลัย โดยมี คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา  ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมในโครงการครั้งนี้
ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล
โครงการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบทั่วไป)

 โครงการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบทั่วไป)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Reskill & Upskill การจัดทำรายละเอียดหลักสูตรรายวิชาทวิภาคีและการเขียนแผนฝึกอาชีพ

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ Reskill & Upskill การจัดทำรายละเอียดหลักสูตรรายวิชาทวิภาคีและการเขียนแผนฝึกอาชีพ รูปแบบออนไลน์(Google Meet)

Page 73/109
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................