ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 2 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘โครงการกิจกรรมส่งเสริมวิชาการสัปดาห์วิทยาศาสตร์

  วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 13:30 น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมส่งเสริมวิชาการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โดยมีนางปรียาภรณ์ อบมา หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ กล่าวรายงานในการจัดโครงการครั้งนี้ พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้มีการจัดโครงการหารายได้ระหว่างเรียน โดยงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและการประกอบธุรกิจ ทั้ง 8 แผนกวิชา ร่วมจัดโครงการฯ 8 ธุรกิจ ได้รับความสนใจจาก คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ทางการศึกษา ตลอดนักเรียนนักศึกษา ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

 ระหว่างวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2566 นายพงศกร ภูมิพันธ์ และนายสุเมธ สู้ศึก ได้เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกลุ่มสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์ประชุมมลฑาทิพย์ ฮอลล์ จังหวัดอุดรธานี

กล่าวต้อนรับ ตัวแทนจาก บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำกัด ที่ได้เข้ามาประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน/นักศึกษา เข้าฝึกสมรรถนะอาชีพและฝึกอาชีพ

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2566 นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.หญิงวรรณธิดา วรสุทธิพงษ์ ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับ ตัวแทนจาก บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำกัด ที่ได้เข้ามาประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน/นักศึกษา เข้าฝึกสมรรถนะอาชีพและฝึกอาชีพ โดยมี คณะผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมรับฟัง ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ของแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

  วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2566 นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.หญิงวรรณธิดา วรสุทธิพงษ์ ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ของแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง หลักสูตร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในสำนักงาน /หลักสูตรโปรแกรมสำเร็จรูปสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animations) /หลักสูตรงานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร /และ หลักสูตรงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน มีผู้เข้าร่วมอบรม 80 คน โดยมีนายเทพพิทักษ์ หมื่นลิตร หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กล่าวรายงานการดำเนินงาน ในการนี้ นายอนุชิต อุปแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์) และคณะครู ของโรงเรียนให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู จากวิทยาลัยการอาชีพพล ที่เข้าร่วมพิธีเปิดฯอย่างดียิ่ง ณ โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์) อำเภอพล ตำบลโคกสง่า จังหวัดขอนแก่น

การอบรม “อาชีวศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ รักชาติ รักแผ่นดิน” โดยวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ 2/61 เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์

  วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เข้ารับ การอบรม อาชีวศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ รักชาติ รักแผ่นดิน โดยวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ 2/61 เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ ณ ห้องประชุมศรีจันทร์ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

Page 6/109
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................