ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 4 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี

  วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ดำเนินพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์และหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ณ หน้าอาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพพล

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา โดยการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับ ว.PA

  วันศุกร์ ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในพิธีเปิด”โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา โดยการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับ ว.PA” โดยมีนายสมนึก นิลพันธุ์ นักวิชาการอิสระ เป็นวิทยากรรับเชิญร่วมให้บรรยายความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมละเลิงหวาย วิทยาลัยการอาชีพพล

วิทยาลัยการอาชีพพล เจ้าภาพการจัดงาน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดขอนแก่น

  วิทยาลัยการอาชีพพล นำโดยนายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นเจ้าภาพการจัดงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายศุภชัย ศิริธรรมรักษ์ ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดงาน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นผู้กล่าวรายงานการดำเนินงาน มีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา จากวิทยาลัยต่าง ๆ ของอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีเปิด ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

”สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดขอนแก่น”

  วันพุธ ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในงาน”สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดขอนแก่น” พร้อมทั้งคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ คณะครู นักเรียน/นักศึกษาผู้เข้าร่วมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ภายในบริเวณงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพพล

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

  วันจันทร์ ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล มอบหมายให้ นายวรเชษฐ์ วรสุทธิพงษ์ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

Page 51/109
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................