ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 5 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษา (พ.ส.น.อ.) จังหวัดขอนแก่น

 วันอังคาร ที่ 13 มิถุนายน 2566 นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ได้มอบหมายให้ นายวรเชษฐ์ วรสุทธิพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และนางสาวเบญจกาญจน์ อึ่งวงษ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมลูกเสือ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษา (พ.ส.น.อ.) จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุม พระธาตุขามแก่น วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง

เข้าร่วมประชุมโครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา

  วันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ได้มอบหมายให้ นายวรเชษฐ์ วรสุทธิพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประชุมโครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา โดยมี นายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงาน ปภ.จังหวัดขอนแก่น ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

แผนกวิชาช่างยนต์และแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพพล ออกให้บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรพล

  วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2566 นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ได้ไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูแผนกวิชาช่างยนต์และแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังที่ออกให้บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรพล

ภาพบรรยากาศโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day ทุกแผนกวิชา

  ภาพบรรยากาศโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day ทุกแผนกวิชา

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยกิจกรรม 5ส. Big Cleaning Day

  วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2566 นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธาน เปิดโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยกิจกรรม 5ส. Big Cleaning Day โดยมีนายกฤษณะ เสนไสย หัวหน้ากลุ่มงาน พลังงาน 5 ส. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการฯ มีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรจิตอาสา บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธี ณ หน้าอาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพพล

Page 17/109
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................