ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 7 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565

  วันพุธ ที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 13:00 น. นางสาวเบญจกาญจน์ อึ่งวงษ์ พร้อมด้วย นางสาวอชิรญาณ์ หมวกรัศมี เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิทยาลัยการอาชีพพล จะเข้ารับการประเมินในวันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2566

ออกให้บริการร่วมเป็นวิทยากร โครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด รุ่นที่ 3 โดย กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 วันพุธ ที่ 21 มิถุนายน 2566 นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล มอบหมายให้งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นำโดยนายสุนทร จันทะสี หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน พร้อมด้วย นายอภิวัฒน์ นาคอกหัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ นายวิรัช สุดน้อย นายพงศกร ภูมิพันธ์ นายสมเกียรติ ยิ้มนาค ครูแผนกวิชาช่างยนต์ และนักเรียนนักศึกษา ออกให้บริการร่วมเป็นวิทยากร โครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด รุ่นที่ 3 โดย กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

 โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ได้ดำเนินงานตามโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 แผนธุรกิจที่ผ่านการประกวดได้รับงบประมาณดำเนินธุรกิจ คือ D.I.Y ช่างกลการเกษตร แผนกวิชาช่างกลโรงงาน และ E.P ปลั๊กพ่วง และธุรกิจต่อยอดธุรกิจวุ้นเส้นดัง แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

เข้าร่วมการอบรมโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

  วันอังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2566 นางสาวลักษณารีย์ ประวันนา นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด เข้าร่วมการอบรมโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถมีธุรกิจเป็นของตัวเอง ร้าน นิว เยว ร้านหมูปิ้ง อู๊ด อู๊ด หมูปิ้ง 5 บาท เปิดร้านอยู่ตลาดหนองไผ่ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแกนนำลูกเสือ เนตรนารีอาชีวศึกษาช่อสะอาด (ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ) ประจำปีการศึกษา 2566

  ระหว่างวันที่ 16 - 18  มิถุนายน 2566 นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล มอบหมายให้ นางสาวเบญจกาญจน์ อึ่งวงษ์ ร่วมเป็นวิทยากร นายเฉลิมชัย ธิสานสังข์ ผู้กำกับลูกเสือ และพี่เลี้ยงลูกเสือวิสามัญ กองลูกเสือโรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพพล จำนวน 8 นาย เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแกนนำลูกเสือ เนตรนารีอาชีวศึกษาช่อสะอาด (ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ) ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ค่ายลูกเสือวิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

Page 16/109
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................