ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 4 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566

 วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยการอาชีพพล จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566 นำโดย นายทวิณ สุภักดี เป็นประธานในพิธีและนายสมรรถชัย สุดน้อย หัวหน้างานปกครอง ร่วมกันสวมเสื้อขาวเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการร่วมกันต่อต้านยาเสพติด ณ ลานหน้าตึกอำนวยการ ภายใต้คำขวัญ วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566 "รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด"

 

เข้ารับการฝึกนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา ประจำปีการศึกษา 2566

  วันเสาร์ ที่ 24 มิถุนายน 2566 นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล มอบหมาย นายสมรรถชัย สุดน้อย ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร นำนักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึกนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 8 นาย ณ โดมอเนกประสงค์ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์ จังหวัดขอนแก่น

โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย กิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพพล ประจำปีการศึกษา 2567

  วันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 14.30 น. นำโดยนายวรเชษฐ์ วรสุทธิพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย กิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพพล ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงออกถึงความเป็นประชาธิปไตย ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

โครงการไหว้ครูและไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2566

  วันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 07.30 น. นำโดยนายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีไหว้ครูและไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2566 พื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ความเคารพ รำลึกถึงบุญคุณครูบาอาจารย์ ที่ประสิทธิ์ วิชาความรู้ เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่นและมารยาทไทย เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นและมอบทุนการศึกษา ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

โครงการวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพพล ครบรอบ 26 ประจำปีการศึกษา 2566

  วันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 07.00 น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัย ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมทั้งถวายสังฆทานและจตุปัจจัย แด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโครงการวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพพล ครบรอบ 26 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยการอาชีพพล

Page 15/109
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................