ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 3 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชา เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงarticle
ขอต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการคนใหม่article
งานลูกเสือ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จัดเตรียมความพร้อม เพื่อดำเนินโครงการเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม และประดับแถบ ๓ สี ลูกเสือวิสามัญ และจัดเตรียมความพร้อม เพื่อดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

  วันพุธ ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ งานลูกเสือ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จัดเตรียมความพร้อม เพื่อดำเนินโครงการเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม และประดับแถบ ๓ สี ลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันที่ ๓ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๖ และจัดเตรียมความพร้อม เพื่อดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖

สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

  ในระหว่างวันที่ ๙ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายงานการแข่งขัน ผลงาน "เครื่องคัดข้าวเปลือกพลังงานแสงอาทิตย์" ประเภทที่ ๑ สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่ วิทยาลัยการอาชีพพล ในงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ศูนย์การค้า เซียร์รังสิต อำเภอลำลูกกา จังหวัด​ปทุมธานี

โครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันอังคารที่  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๕  นายสิริสมัย  เย็มรัมย์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพ หนองสองห้อง รักษาการในตำแหน่ง  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล  

มอบหมาย นายสิทธิชัย ลีหล้าน้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง-พุ่มเงิน)

กล่าวนำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล  และลงนามถวายพระพร  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

โดยมีคณะผู้บริหาร  คณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน  นักศึกษา  เข้าร่วมพิธี  ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

Page 107/109
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................