ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 7 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา (MOU) ณ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด

  วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 09 : 00 น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยวิทยาลัยการอาชีพพล ได้มอบหมายให้ นายเทพพิทักษ์ หมื่นลิตร ผู้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยนายสุธี ขวาลา  หัวหน้างานความร่วมมือ นายพงศกร ภูมิพันธ์ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี นายวิรัช สุดน้อย หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์...

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา (MOU) ณ บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด

 วันจันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 09 : 00 น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยวิทยาลัยการอาชีพพล ได้มอบหมายให้ นายเทพพิทักษ์ หมื่นลิตร ผู้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยนายสุธี ขวาลา หัวหน้างานความร่วมมือ นายพงศกร ภูมิพันธ์ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี นายวิรัช สุดน้อย หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์...

โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ ศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน (Fix it center ) ประจำปี 2566

  วันเสาร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายเกียรติศักดิ์ มูลไธสง ปลัดอำเภอพล (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ ศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน (Fix it center) ประจำปี 2566 โดยมีนายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นผู้กล่าวรายงาน...

เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการเขียนโปรแกรม CNC และการใช้เครื่องมือกล CNC

  ระหว่างวันที่ 12 - 15 กรกฎาคม 2566 นายอมร ดอนคูณ ครูประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการเขียนโปรแกรม CNC และการใช้เครื่องมือกล CNC ณ บริษัทโกลบอล-ไทยชอน พรีซีชั่น อินดัสทรี จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา

เข้าร่วมอบรมโครงการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา

  วันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2566 ชมรมวิชาชีพแผนกวิชาการโรงแรม ปวช. 1 แผนกการตลาดปวช. 1 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ปวช. 1 เข้าร่วมอบรมโครงการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา

Page 10/109
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................