ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 1 person
dotกิจกรรมซ้อมแผนเผชิญเหตุ (อัคคีภัย) ภายใต้โครงการสถานศึกษาปลอดภัยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า

นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล มอบหมายให้นายวรเชษฐ์ วรสุทธิพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพล เข้าร่วมกิจกรรมซ้อมแผนเผชิญเหตุ (อัคคีภัย) ภายใต้โครงการสถานศึกษาปลอดภัยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า โดยนายกองสิน วิเศษศิลปธร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า เป็นประธานในพิธีการเปิดโครงการฯ ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

โครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา "ทำดี ทำได้ ทำทันที"

วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล พร้อมด้วย นายวรเชษฐ์ วรสุทธิพงษ์  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  นายชลธวรรษ คำผาย หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา คณะครูผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพพล จำนวน 20 คน  ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา "ทำดี ทำได้ ทำทันที"  โดยมี  ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล  ผู้ตรวจราชการ  รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รองเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี  ณ ห้องประชุมแคนคูณ 1  วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น

 

โครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ในเครือ TKK GROUP

 วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หัวหน้างานความร่วมมือ และคณะครูแผนกวิชาช่างยนต์ ต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัท โตโยต้าขอนแก่น ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด ในโครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ในเครือ TKK GROUP ณ ห้องประชุมละเลิงหวาย วิทยาลัยการอาชีพพล

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกอาชีพ ระดับ ปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2566

วันพุธที่  21  กุมภาพันธ์  2567  นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกอาชีพ ระดับ ปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2566  โดยนายเทพพิทักษ์ หมื่นลิตร หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นผู้กล่าวรายงาน  ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันเสาร์ที่  17  กุมภาพันธ์  2567  นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ได้มอบหมายให้ นางสาวนัยนา กิ่งคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นการล่วงหน้า ในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น  เรารักสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

Page 1/123
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................