ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 7 persons
dot

  ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการประเมิน ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์   ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มงานโครงการเกษตรชีววิถีอย่างยั่งยืน จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ จำนวน 1 อัตรา

 

ตั้งแต่วันที่ 5 - 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ วิทยาลัยการอาชีพพล 203 หมู่ที่ 3 ถนนมิตรภาพ-โคกสี ตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120 ประกาศ  วิทยาลัยการอาชีพพล  เรื่อง  ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ทั้งนี้  ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล  มารายงานตัวทำสัญญาจ้างในการปฏิบัติงาน  ในวันที่  1  ธันวาคม  2566  เวลา  08.30  น.  ณ  งานบุคลากร  วิทยาลัยการอาชีพพล   ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล เรื่อง  รายชื่อผุู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ  กำหนดวัน  เวลา  สถานที่่  ในการประเมินสมรรถนะ  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการนายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล มอบหมายให้ นายวรเชษฐ์ วรสุทธิพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567  โดยมี นายเสกสม ลินดาพรประเสริฐ นายอำเภอพล เป็นประธานในพิธีฯ ณ หอประชุมอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ดูทั้งหมด...

นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ลงนามพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)   ระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพพล กับ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุบริการ จำกัด และบริษัทฯเข้าแนะแนว เพื่อรับสมัครนักศึกษาทวิภาคี ระดับ ปวส. สาขาช่างยนต์ เพื่อเข้าฝึกอาชีพ ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพล เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมละเลิงหวาย วิทยาลัยการอาชีพพล

ดูทั้งหมด...

นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 บริการตรวจสุขภาพโดย โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์บางกอกอินเตอร์ ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

ดูทั้งหมด...

นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีการศึกษา 2567 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพล เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

ดูทั้งหมด...

นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

ดูทั้งหมด...

ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา โดย งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศสมาชิกองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567  ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

ดูทั้งหมด...

 ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา โดย งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการเข้าค่ายพัฒนาและส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2567 ได้รับเกียรติจาก    ดร.นันทนา มวลเมืองสอง หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลพล บรรยายหัวข้อเรื่อง สุขภาพอนามัยของนักเรียน นักศึกษา (ภาวะโรคซึมเศร้า) และการบำบัดยาเสพติด (สาธารณสุขโรงพยาบาลพล) และ ร.ต.ท.สายัณห์ แคนติ สถานีตำรวจภูธรอำเภอพล บรรยายหัวข้อเรื่อง ปัญหาด้านเหตุร้าย ภัยคุกคาม และอาชญากรรม การทะเลาะวิวาท และยาเสพติด ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

ดูทั้งหมด...

นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในโครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา และโครงการประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2567  พร้อมบรรยายจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนสายอาชีพ ซึ่งมีผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมโครงการในครั้งนี้  ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

ดูทั้งหมด...

Www.free-counter-plus.com
 


วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020