ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 1 person
dot
SAR

 ประกาศ เรื่อง รายงานการประกันคุณภาพภายนอกฯ.pdf

  

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ประจำปี 2565 (1-50).pdf

รายงานการประเมินตนเอง SAR ประจำปี 2565 (51-97).pdf

รายงานการประเมินตนเอง SAR ประจำปี 2564 (1-20).pdf

รายงานการประเมินตนเอง SAR ประจำปี 2564 (21-40).pdf

รายงานการประเมินตนเอง SAR ประจำปี 2564 (41-60).pdf

รายงานการประเมินตนเอง SAR ประจำปี 2564 (61-80).pdf

รายงานการประเมินตนเอง SAR ประจำปี 2564 (81-106).pdf

รายงานการประเมินตนเอง SAR ประจำปี 2563 (1-60).pdf

รายงานการประเมินตนเอง SAR ประจำปี 2563 (61-129).pdf

รายงานการประเมินตนเอง SAR ประจำปี 2562 (1-72).pdf

รายงานการประเมินตนเอง SAR ประจำปี 2562 (73-144).pdf

SSR(ครู) SAR(แผนกวิชา).zip

SAR งานตามโครงสร้าง.zip

รายงานการประเมินตนเอง SAR 2562.pdf

SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘.rarวิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................