ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletประวัติวิทยาลัย
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
bulletแผนที่ตั้งวิทยาลัย
bulletเศรษฐกิจสังคม
bulletแผนผังวิทยาลัยฯ
dot
dot
bulletข้อมูลบุคลากร
bulletข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
bulletสาขาวิชาที่เปิดสอน
bulletแผนการเรียน
bulletงบประมาณ/แผนปฏิบัติการ
bulletครุภัณฑ์
bulletสถานประกอบการ/ตลาดแรงงาน
dot
dot
bulletฝ่ายบริหารทรัพยากร
bulletฝ่ายวิชาการ
bulletฝ่ายพัฒนากิจการ นร./นศ.
bulletฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
dot
dot
bulletเครืองกล
bulletช่างอิเล็กทรอนิกส์
bulletสามัญสัมพันธ์
bulletช่างไฟฟ้ากำลัง
bulletเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
bulletเทคนิคอุตสาหกรรม
bulletเทคนิคพื้นฐาน
bulletคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
bulletแผนกวิชาการโรงแรม
bulletการบัญชี
bulletแผนกวิชาการตลาด
bulletการจัดการทั่วไป
bulletแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
dot
bulletผลการเรียน ระดับ ปวส. 1/2556
bulletผลการเรียน ระดับ ปวช. 1/2556
bulletรายชื่อ น.ศ.ค้างชำระค่าลงทะเบียนเรียน 1/2555
bulletรายระเอียดค่าเทอม ๒๕๕๔
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน   bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
ผู้มาเยี่ยมชม
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 5 คน
dot
bulletSAR


วันที่ ๒๕ พ.ค. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.ท่าน ผอ.ปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล
พร้อมด้วย นายอภิวัฒน์  นาคอก ตำแหน่งครู คศ.๑ ร่วมประชุมรับนโยบาย
เรื่องมาตรการการรักษาความปลอดภัยของหอพัก
ณ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล icon


ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล icon


ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล icon


ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล icon

รายงานประจำปี  งปม. 2558

ดูทั้งหมด...

แผนธุรกิจการทำเครื่องมือทางการเกษตร วิทยาลัยการอาชีพพล

ดูทั้งหมด...

ดูทั้งหมด...

ดูทั้งหมด...

Www.free-counter-plus.com
 


          
              นายปริญญา  สมมิตร
   ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล

  


 

 

 

 

 

 

 


|
 วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020