ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 3 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา (MOU) ณ at mind group of hotels and residences

  วันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 09 : 00 น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยวิทยาลัยการอาชีพพล ได้มอบหมายให้ นายเทพพิทักษ์ หมื่นลิตร ผู้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยนายสุธี ขวาลา หัวหน้างานความร่วมมือ นายพงศกร ภูมิพันธ์ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี นายวิรัช สุดน้อย หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์...

โครงการสวดมนต์ เจริญปัญญา พัฒนาจิต พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายพระกุศลและถวายพระพรแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 วันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม 2566 นายวรเชษฐ์ วรสุทธิพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานจุด ธูป เทียน ในโครงการสวดมนต์ เจริญปัญญา พัฒนาจิต พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายพระกุศลและถวายพระพรแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก...

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา (MOU) ณ บริษัท อีซูซุตะวันออกชลบุรี จำกัด สาขาศรีราชา

 วันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 13 : 00 น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยวิทยาลัยการอาชีพพล ได้มอบหมายให้ นายเทพพิทักษ์ หมื่นลิตร ผู้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยนายสุธี ขวาลา  หัวหน้างานความร่วมมือ นายพงศกร ภูมิพันธ์ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี นายวิรัช สุดน้อย หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์...

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา (MOU) ณ บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จํากัด

  วันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 09 : 00 น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยวิทยาลัยการอาชีพพล ได้มอบหมายให้ นายเทพพิทักษ์ หมื่นลิตร ผู้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยนายสุธี ขวาลา  หัวหน้างานความร่วมมือ นายพงศกร ภูมิพันธ์ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี นายวิรัช สุดน้อย หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์...

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา (MOU) ณ บริษัทโบลท แอนด์นัท อินดัสตรี้ จํากัด

 วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 13 : 00 น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยวิทยาลัยการอาชีพพล ได้มอบหมายให้ นายเทพพิทักษ์ หมื่นลิตร ผู้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยนายสุธี ขวาลา  หัวหน้างานความร่วมมือ นายพงศกร ภูมิพันธ์ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี นายวิรัช สุดน้อย หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่ง...

Page 9/109
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................