ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 2 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘วันที่ 13 มิถุนายน 2562article

แผนกวิชาการตลาด/การจัดการทั่วไป ได้นำนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ประจำปี 2562

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น.article

วิทยาลัยการอาชีพพล ดำเนินกิจกรรมออกกำลังกาย ประจำวันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2562

วันที่ 10 มิถุนายน 2562article

นายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ได้มอบหมายให้ นายเจษฎาภรณ์ สีสุริยา และนายขจรเดช มิตรอุดม ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

วันที่ 10 มิถุนายน 2562article

เวลา 08.15 น. Miss Pan yueqin (แพนยูวฉี) ชื่อเล่นภาษาไทยชื่อครู แพน ขึ้นแนะนำตัว ในกิจกรรมหน้าเสาธง

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 08.15 น. article

นางชาญทอง โพธิ์สมศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ให้โอวาท และ มอบเกียรติบัตรยกย่อง นักศึกษาที่ทำความดี

Page 83/109
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................