ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 7 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.30 น. article

นายสำเร็จ พิมพ์ดีด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการจัดกิจกรรม 5 ส.

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.30 น. article

นางชาญทอง โพธิ์สมศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในการประชุม เตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น.article

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพพล นำโดย นางสิริประภัสสร์ สร้อยน้ำ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะครู

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น.article

นางสิริประภัสสร์ สร้อยน้ำ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้ทำการแนะแนว นักเรียน ชั้น ม.6

วันที่ 22 มิถุนายน 2562article

วิทยาลัยการอาชีพพล ได้นำนักศึกษาวิชาทหาร เข้ารับการฝึก ในหลักสูตรนักศึกษาบังคับบัญชา ประจำปีการศึกษา 2562

Page 82/109
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................