ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 2 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘การทดสอบสัมภาษณ์และคัดเลือดนักศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อเข้าฝึกอาชีพ

  วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 09:30 น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล พร้อมคณะผู้บริหาร นางสาวรัตนาภรณ์ แดงน้อย ผู้แทนหัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง นางธันยพร โพธิ์ตา ผู้แทนหัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และครูที่ปรึกษานักศึกษาระดับชั้นปวส.1 ทั้งสองแผนกวิชา ร่วมต้อนรับ ตัวแทนจากบริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ในการเข้ามาทดสอบสัมภาษณ์และคัดเลือดนักศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อเข้าฝึกอาชีพ ณ ห้องประชุมเสียงแคน อาคารวิทยบริการฯ

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

  วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 07:00 น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 นำโดยนายเกียรติศักดิ์ มูลไธสง ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอรักษาการแทนนายอำเภอพล เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำองค์กรภาคเอกชนในอำเภอพลทุกแห่งและพุทธศาสนิกชน ณ หอประชุมอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่นและมารยาทไทย ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา และโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในและนอกสถานที่

 วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 13:30 น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่นและมารยาทไทย ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา และโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในและนอกสถานที่ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามร่วมกับชุมชน รวมถึงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บำรุงศาสนสถาน ณ วัดครองธรรมิการาม บ.บ่อตระครอง-โนนฝ้าย  อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

 วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณสวนป่า วิทยาลัยการอาชีพพล

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

 วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

Page 8/109
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................