ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 3 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันอังคารที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.

นายสิริสมัย เย็มรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล

กล่าวต้อนรับ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายเพ็ชรสมร อุทุมทอง ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

และนายสยามพงษ์ วงศ์สุวรรณ นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๒

ในการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เขตตรวจราชการที่ ๑๒ จังหวัดขอนแก่น

โดยมี คณะผู้บริหาร หัวแผนกวิชา และหัวหน้างาน ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมละเลิงหวาย วิทยาลัยการอาชีพพล

พิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล (พิธีในช่วงค่ำ)

วันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น.

นายสิริสมัย เย็มรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล

มอบหมายนางชาญทอง จอห์นสัน รองผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพล ร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล (พิธีในช่วงค่ำ)

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมอำเภอพล

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล (พิธีในช่วงเช้า)

วันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น.

คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล (พิธีในช่วงเช้า)

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมอำเภอพล

 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

โครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

 

โครงการฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด ๒๐๑๙

วันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

วิทยาลัยการอาชีพพล ได้ดำเนินโครงการฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด ๒๐๑๙ ให้กับนักเรียน นักศึกษา

โดยได้รับความอนุเคราะห์ จากโรงพยาบาลพล ในการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา

ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

 

Page 72/109
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................