ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 6 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล มอบหมายให้นางธันยพร โพธิ์ตา หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป เป็นตัวแทน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 นำโดยนายเกียรติศักดิ์ มูลไธสง ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอรักษาการแทนนายอำเภอพล เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำองค์กรภาคเอกชนในอำเภอพลทุกแห่ง และพุทธศาสนิกชน ณ หอประชุมอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

 

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาคหกรรม กลุ่มวิชางานประดิษฐ์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

  วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 ว่าที่ร้อยตรี บุญชิต บุญมีทา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงมน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาคหกรรม กลุ่มวิชางานประดิษฐ์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 40 คน โดยมีคณะครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ดำเนินงานและคณะครูโรงเรียนบ้านหนองแวงมนให้การต้อนรับเข้าร่วมพิธีเปิดเป็นอย่างดียิ่ง ณ โรงเรียนบ้านหนองแวงมน อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ร่วมต้อนรับตัวแทนจากบริษัท มัด แอนด์ ฮาว จำกัด (มหาชน) และบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในการเข้ามาประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน/นักศึกษาฝึกสมรรถนะวิชาชีพและฝึกอาชีพ

  วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล มอบหมายให้นายจตุพล รูปเตี้ย ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายพงศกร ภูมิพันธ์ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะครูที่ปรึกษา และนักเรียนพาณิชยกรรม-นักศึกษาบริหารธุรกิจ ระดับชั้น ปวช.2 ปวส.1 ทุกแผนกวิชา ร่วมต้อนรับตัวแทนจากบริษัท มัด แอนด์ ฮาว จำกัด (มหาชน) และบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในการเข้ามาประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน/นักศึกษาฝึกสมรรถนะวิชาชีพและฝึกอาชีพ ณ ห้องประชุมดอกคูณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพพล

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาส มหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566

  วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 08:30 น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีถวาย เครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

ลงนามบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา (MOU) ณ บริษัท เอ็น เค เม็ดคาทรอนิคส์ จำกัด

  วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 11: 00 น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยวิทยาลัยการอาชีพพล ได้มอบหมายให้ นายเทพพิทักษ์ หมื่นลิตร ผู้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วย นายสุธี ขวาลา หัวหน้างานความร่วมมือ นางสาวจีรวรรณ สุดเฉลียว หัวหน้างานแนะแนวและจัดหางาน นางสาวสกลสุภา พรหมหาลา หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และครูที่ปรึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และนางสาวอชิรญาณ์ หมวกรัศมี เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ ได้ลงนามบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา (MOU) ณ บริษัท เอ็น เค เม็ดคาทรอนิคส์ จำกัด พร้อมนิเทศนักเรียน นักศึกษา และเยี่ยมชมการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ

Page 7/109
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................