ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 5 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น.

นายจักรี  ราชนิล  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพพล

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ณ หอประชุมอำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น

โครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันอังคารที่  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๕  นายสิริสมัย  เย็มรัมย์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง  รักษาการในตำแหน่ง  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล  

มอบหมาย นายสิทธิชัย ลีหล้าน้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง-พุ่มเงิน) กล่าวนำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธี  

โครงการส่งเสริมวิชาการ "กิจกรรมวันภาษาไทย" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ

ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมวิชาการ "กิจกรรมวันภาษาไทย" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

โดยมีนายวุฒิไกร โฮชิน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการ

มีนางณิชานันท์ อรรคฮาตศรี ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ กล่าวรายงานโครงการ ในการจัดโครงการครั้งนี้

มีกิจกรรมตอบปัญหาทางวิชาการ เกี่ยวกับวันภาษาไทย โดยมี คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ

ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดและความรู้เกี่ยวกับการถอด กัญชาหรือ กัญชง ออกจากรายชื่อยาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๕

วันพฤหัสบดีที่  ๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอพล (ศป.ปส.อ.พล)

ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด และความรู้เกี่ยวกับการถอดกัญชา หรือกัญชง ออกจากรายชื่อของยาเสพติดประเภท ๕

โดยมีนายเพชร สุพพัตกุล นายอำเภอพล เป็นประธานเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมในครั้งนี้  

ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (แผนกวิชาการโรงแรม)

วันพุธที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

แผนกวิชาการโรงแรมได้ออกศึกษาดูงานในสถานประกอบการตามโครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

โดยมีคณะครู และนักเรียน นักศึกษา (แผนกวิชาการโรงแรม) เข้าร่วมศึกษาดูงาน

ณ โรงแรมอินภาวา อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

Page 68/109
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................