ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 4 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ "การแข่งขันจรวจขวดน้ำ"

 วันอังคาร ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ได้จัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำ เนื่องในโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมี คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ณ สนามฟุตบอล วิทยาลัยการอาชีพพล

โครงการเชิญวิทยากรภายนอกร่วมสอน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ หัวข้อ เทคนิคการผสมเครื่องดื่ม ระดับสากล โดยเชิญท่านวิทยากรร่วมสอน คุณสุภิวัฒน์ เรืองศักดิ์ Owner at pick me café

วันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี โครงการเชิญวิทยากรภายนอกร่วมสอน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

หัวข้อ เทคนิคการผสมเครื่องดื่ม ระดับสากล โดยเชิญท่านวิทยากรร่วมสอน คุณสุภิวัฒน์ เรืองศักดิ์ Owner at pick me café

ณ ห้องประชุมดอกคูณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพพล

โครงการอบรมการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพล ประจำปี ๒๕๖๕

วันอังคาร ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี

โครงการอบรมการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพล ประจำปี ๒๕๖๕ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการอบรม

ณ ห้องประชุมละเลิงหวาย วิทยาลัยการอาชีพพล

โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ

วันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ได้จัดการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ผ่านโปรแกรม Kahoot

เนื่องในโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

โดยมี คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล (ช่วงค่ำ)

วันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล       

ได้เข้าร่วมพระราชพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมอำเภอพล ที่ว่าการอำเภอพล

Page 66/109
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................