ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 3 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ร่วมออกบูธ หลักสูตรระยะสั้น ในงาน "๑๐๘ ปี ของดีเมืองพล"

 วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ แผนกวิชาการบัญชี แผนกวิชาการโรงแรม และแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพพล

ร่วมออกบูธ หลักสูตรระยะสั้น ในงาน "๑๐๘ ปี ของดีเมืองพล" โดยมีนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายเพชร สุพพัตกุล นายอำเภอพล และผู้ร่วมงานเยี่ยมชมบูธ

โดยนายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพล ให้การต้อนรับ ณ ที่ว่าการอำเภอพล

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

ร่วมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน นักศึกษา ในการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ติดตั้งระบบเครื่องเสียงเวทีกลางงาน “๑๐๘ ปี ของดีเมืองพล” ณ ที่ว่าการอำเภอพล

 วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ นำโดย คุณครูประดิษฐ์ แดงกลาง , ว่าที่ ร.ต.พิสิษฐ์ อาจเดช พร้อมทั้งนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล นายจักรี ราชนิล ติดตั้งระบบเครื่องเสียงเวทีกลางงาน “๑๐๘ ปี ของดีเมืองพล” ณ ที่ว่าการอำเภอพล

โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการ "กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

 วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในโครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการ "กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

โดยมีนางปรียาภรณ์ อบมา หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ มีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม

ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ "การแข่งขันจรวจขวดน้ำ"

วันพุธ ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐ น. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ได้จัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำ

เนื่องในโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

โดยมี คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ณ สนามฟุตบอล วิทยาลัยการอาชีพพล

Page 65/109
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................