ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 3 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it Center - จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

 วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ นายสุนทร  จันทะสี  และนักเรียน นักศึกษา ร่วมออกโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it Center - จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มอบถุงทรายช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัย น้ำท่วม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว (บ้านชัยประเสริฐ) จำนวน ๑๐๐ ถุง

พิธีประดับแถบ ๒ สี และเตรียมลูกเสือวิสามัญ กองลูกเสือโรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพพล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

  วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในพิธีประดับแถบ ๒ สี และเตรียมลูกเสือวิสามัญ กองลูกเสือโรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพพล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีคณะผู้กับกำลูกเสือวิสามัญ พี่เลี้ยงลูกเสือวิสามัญ และลูกเสือวิสามัญ เข้าร่วมพิธี ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

โครงการเชิญวิทยากรร่วมสอน แผนกช่างยนต์ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๕

  วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล มอบหมายให้ นายวุฒิไกร โฮชิน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเชิญวิทยากรร่วมสอนแผนกช่างยนต์ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๕ โดยได้รับเชิญวิทยากรร่วมสอนจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนุ่ย วายริ่งเซอร์วิส ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพพล

โครงการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

  วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมี นายอภิวัฒน์ นาคอก หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธี ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

  วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล มอบหมายให้ นายวุฒิไกร โฮชิน รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะครู ให้กำลังใจ นักเรียน นักศึกษา ในการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

Page 60/109
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................