ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 3 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘การประชุมคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่ายในโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิทยบริการ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

  วันศุกร์ ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่ายในโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิทยบริการ ภาคเรียนที่  ๒  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๕  โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู  และตัวแทนนักเรียน  นักศึกษา  เข้าร่วมประชุม  ณ  ห้องประชุมเสียงแคน  อาคารวิทยบริการ  วิทยาลัยการอาชีพพล

บริษัทรามอินทราฮอนด้าคาร์และบริษัทฮอนด้ารามอินทรา ออโต้โมบิล จำกัด มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์

  วันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ บริษัทรามอินทราฮอนด้าคาร์และบริษัทฮอนด้ารามอินทรา ออโต้โมบิล จำกัด มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ได้แก่

๑.นายภูมินทร์ ปักสังคะเณย์

๒.นายอภิสิทธิ์ นาซาน

๓.นายณัฐพงษ์ ศรีน้ำอ้อม

๔.นายคณบดี สุดชิต

โดยมีนายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล พร้อมทั้งคณะครูแผนกวิชาช่างยนต์ ร่วมมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

ปฐมนิเทศนักเรียนสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพพล ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕

  วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายวรเชษฐ์ วรสุทธิพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วย นางสาวจีรวรรณ สุดเฉลียว ครูที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพพล ได้ปฐมนิเทศนักเรียนสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพพลประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕

พิธีวางพวงมาลา และสงบนิ่งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ (ช่วงเย็น)

  วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายจักรี  ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลา และสงบนิ่งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ (ช่วงเช้า)

  วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายจักรี  ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

Page 59/109
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................