ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 4 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘โครงการสวดมนต์ เจริญปัญญา พัฒนาจิต ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕

  วันจันทร์ ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ งานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา องค์การนักวิชาชีพวิทยาลัยการอาชีพพล จัดโครงการสวดมนต์ เจริญปัญญา พัฒนาจิต ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ โดยมีนายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในโครงการ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

พิธีเปิดการฝึกและไหว้ครู การฝึกนักศึกษาวิชาทหารภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

 วันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพล นายวรเชษฐ์ วรสุทธิพงษ์ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา มอบหมายให้นายสมรรถชัย สุดน้อย ผู้ช่วยงานกิจกรรม (กลุ่มงานรักษาดินแดน) เป็นตัวแทนสถานศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกและไหว้ครู การฝึกนักศึกษาวิชาทหารภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

กลุ่มงานรักษาดินแดน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นำนักศึกษาวิชาทหารจำนวน ๒๕ คน เข้ารับการฝึกภาคปกติ

  วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ กลุ่มงานรักษาดินแดน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นำนักศึกษาวิชาทหารจำนวน ๒๕ คน เข้ารับการฝึกภาคปกติ โดยมีผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพร้อมทั้งนายสมรรถชัย สุดน้อย ครูฝึกควบคุม ร่วมดูแลนักศึกษาวิชาทหาร ณ ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

  วันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมออกโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ร่วมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัย น้ำท่วม ณ เทศบาลตำบลบึงเนียม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๕

  วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายวรเชษฐ์ วรสุทธิพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วย นางพรปภัทร สุวรรณธร ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณธิดา วรสุทธิพงษ์ ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชการที่ ๕ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอพล

Page 58/109
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................