ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 3 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕

  วันอังคาร ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐ น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมกับเทศบาลเมืองพล ในประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยในขบวนมีการตกแต่งขบวนธงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ขบวนนางนพมาศ ขบวนโฮมกันสมมาน้ำ และขบวนต่อต้านยาเสพติด เพื่อเป็นการสืบสาน และอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของไทยไว้ ณ เทศบาลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

บูธแสดงผลงานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพพล เพื่อแสดงผลงานของนักเรียน นักศึกษา

  วันจันทร์ ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ร่วมกับ งานแนะแนวฯ  งานรักษาดินแดน (รด.) แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง และ แผนกวิชาช่างยนต์ ร่วมจัดบูธแสดงผลงานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพพล เพื่อแสดงผลงานของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพล,เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ , เพื่อเป็นการแนะแนวรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เนื่องในโครงการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๓ ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น

พิธีปิดการฝึกและสวนสนาม นักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ฝึกย่อย โรงเรียนพล

  วันจันทร์ ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ได้มอบหมายให้ นายวรเชษฐ์ วรสุทธิพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีปิดการฝึกและสวนสนาม นักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ฝึกย่อย โรงเรียนพล

การประชุมฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา

  วันจันทร์ ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล และ นายวรเชษฐ์ วรสุทธิพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในการประชุมฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา เพื่อชี้แจงและเตรียมความพร้อมให้สอดคล้องตรงตามนโยบาย พร้อมทั้งคณะครู เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ณ ห้องประชุมละเลิงหวาย วิทยาลัยการอาชีพพล

นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหาร

  วันเสาร์ ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหาร สถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพล และมีนักศึกษาวิชาทหาร ณัฐนนท์ พยมหล นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๒ ชาย แผนกวิชาช่างยนต์ ยิงปืนได้คะแนนสูงสุด ในการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงขนาด ๒๒ นิ้ว ณ. สนามยิงปืนชั่วคราวศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนพล 

Page 56/109
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................