ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 6 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘เข้าร่วมการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ประเภทการประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น

  วันจันทร์ ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายเฉลิมชัย ธิสานสังข์ ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ได้ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน และนำนางสาวสุภัสสร สุวรรณ นักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ ปวช.๒ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ประเภทการประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ณ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ผลการแข่งขันได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑

เปิดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ ประจำปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๕

  วันเสาร์ ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายจักรี ราชนิล มอบหมายนายวรเชษฐ์ วรสุทธิพงษ์ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา กิจการ นักเรียน นักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ ประจำปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๕ พร้อมทั้งคณะครูกลุ่มงานโครงการอาชีวะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนเพื่อผลิตกำลังผลของประเทศ (อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ) ณ ห้องประชุมละเลิงหวาย วิทยาลัยการอาชีพ

โครงการประชุมครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองเครือข่าย ประจำปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๕

  วันเสาร์ ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายจักรี ราชนิล มอบหมาย นายณรงค์ โม้ลี ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานเปิดโครงการประชุมครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองเครือข่าย ประจำปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๕ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครู บุคคลากรทางการศึกษา ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

การแข่งทักษะวิชาชีพ ระดับ อศจ.ขอนแก่น ประเภทงานเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ปวส.) แผนกวิชาช่างยนต์

  วันที่ ๑๖-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แผนกวิชาช่างยนต์ นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งทักษะวิชาชีพ ระดับ อศจ.ขอนแก่น ประเภทงานเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ปวส.) ณ ศูนย์เรียนรู้ KOJI Trainning Center บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ผลการแข่งขัน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพล ได้ลำดับที่ ๕

โครงการประชุมผู้ปกครองและผู้ปกครองเครือข่าย

  วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายจักรี ราชนิล พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครูที่ปรึกษา เนื่องด้วยงานที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาเชิญประชุมครูที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานตามโครงการ ประชุมผู้ปกครองและผู้ปกครองเครือข่าย ในวันเสาร์ ที่ ๑๙ พฤศจิกายนนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมละเลิงหวาย วิทยาลัยการอาชีพพล

Page 54/109
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................